Tempat Berakhirnya Aliran Sungai di Laut

Tempat Berakhirnya Aliran Sungai di Laut – Muara adalah sebuah istilah geografi yang merujuk pada tempat di mana aliran sungai atau saluran air bermuara dan bertemu...